Detaylı bilgi için resmi tıklayınız.

6 ay sureli gecici personel alimi

6 ay sureli gecici personel alimi

Tarih 09 Şubat 2017, 20:04 Editör

6 ay sureli gecici personel alimk

KASTAMONU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI YAŞLILARA EVDE BAKIM PROJESİ KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLU İLE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 6 AY SÜRELİ GEÇİCİ PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR. Kastamonu-Merkez Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanlığı olarak uygulayacağımız Yaşlılara Evde Bakım Projesi ile önceden tespit edilen korunmaya muhtaç yaşlıların yaşadıkları yerlerin temizliği ve bakımı konusunda destek olunacaktır.Yaşlılara Evde Bakım Projesinin hayata geçirilmesi için; Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının belirleyeceği çalışma bölgelerinde görevlendirilecek dördü kadın ikisi erkek olmak üzere 6 Yaşlı Bakım Hizmetlerinde görev yapacak 6 ay süreli geçici personel alımı yapılacaktır. Başvuranlar arasından mülakat yoluyla alım yapılacaktır. Ön başvurular, 9-22 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; aşağıdaki şartları uygun olanların; 1. Türk vatandaşı olan, 2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan, 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan, 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar (FETÖ/PDY,DHKPC,DAEŞ v.b. terör örgütleri ile irtibatı ilişkisi olan) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan, 5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan. 6. Her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan, 7.20-40 yaş arasında olan, 8. En az ilkokul mezun olan, 9.Kastamonu İli merkezinde ikamet ediyor olan, 10.Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne İş Arayan kaydı bulunan Adaylar; 1-İkametgâh, 2-Nüfus cüzdanı fotokopisi, 3-Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir), 4-Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden de alınabilir), 5-Diplomanın aslı ya da noter onaylı örneği 6- Yeni çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf 7-Varsa alanla ilgili sertifika ve belgeler 8-İş Kur dan alınmış iş arayan kayıt belgesi 9-Başvuru Formu 10-Başvuru dilekçesi ile birlikte başvurularını 22.02.2017 günü mesai bitimine kadar şahsen Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir.Başvuru tarihinin bitiminden sonra yapılacak sıralama işleminden sonra adaylar mülakat için çağrılacaktır. BAŞVURU YERİ: Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hepkebirler Mahallesi İnönü Caddesi No:29/1 KASTAMONU Telefon : 0 366 2140072 Faks : 0366 2121359

Bu haber 1976 defa okunmustur.

Duyurular-1

Mülakat Sınav Sonucu Açıklanmıştır.

Mülakat Sınav Sonucu Açıklanmıştır. 13.05.2019 Tarihinde Vakıf binasında bulunan toplantı salonunda saat 15.00'da başlayan komisyon üyeleri tarafın...

Vakıflar haftası nedeniyle,

Vakıflar haftası nedeniyle, Vakıflar haftası nedeniyle,

 

Doğum Yardımı Uygulaması Sosyal Yardım Programlarımız Proje Destek Programlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi SOYBİS

 

KASTAMONU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HEPKEBİRLER MAH. İNÖNÜ CAD. NO:29/1 MERKEZ/KASTAMONU

(0366) 214 00 72 - 0 (366) 212 13 59

Altyapy: Kalyon Bilgisayar